dilluns, 4 de maig de 2009

Mayhem busca refugi

A vegades el lloc més segur és l'ull de l'huracà.