dimecres, 2 de febrer de 2011

Antipàtic? I ara... Anti-apàtic!!!!!

N'hi ha alguns que fan amb la seva símpatia, el mateix que fan amb la muller: La exhibeixen fora de casa, però un cop a dins se n'obliden.