dilluns, 30 de novembre de 2009

Just a la fusta, pecador a la soga

Acusar és gratuït, però no per això hem d'acusar gratuïtament.