dijous, 20 de maig de 2010

In Security We trust

La inseguretat és un rival segur de si mateix.