dimarts, 8 de febrer de 2011

L'isme i el seu consum

.- El metge diu què tinc ansietat.
.- I què t'ha receptat?
.- Una televisió més gran i de millor definició.
.- Això no falla mai.