dissabte, 17 de març de 2012

El meu tiet no es dirà mai Sam

Els neoliberalistes són els kamikazes de la nova era.