dijous, 2 de maig de 2013

A qui descartes?

...¿Que soy? Soy semen disperso en tu lomo...
Javier Ibarra

El racionalistes són aquells empiristes que encara no han experimentat el verdader plaer.