dilluns, 16 de setembre de 2013

Endevina, endogàmia

Som una mera col·lecció d'endogàmies disperses.