dissabte, 7 de novembre de 2015

Quin ciri

Els anomenem refugiats, però en canvi, no els hi donem refugi.