dilluns, 30 de gener de 2017

Usupadors afilats

No tenim urpes, per això ens ho usurpen tot!