dilluns, 27 de febrer de 2017

Miau en mi menor

Si som quatre gats, jo el que vull saber és: qui miola?