dilluns, 17 d’abril de 2017

Tres i tres i tres fan nou, nou i tres fan dotze

No es tracta de tenir més del que tens, es tracta de tenir més del que ja tens.