dijous, 5 de maig de 2011

Keynes de macu el Keynes

És escrit a les parets, cada cop criden més veus.

Sempre he sigut anti-capitalista, pensava què el temps em donaria la raó i me l'ha donat la crisi.