dijous, 30 de juny de 2011

It's ok, they say (so)

Si ens manca l'orgull, mai ens alliberarem. Si pequem d'orgullosos, mai serem alliberats.