dissabte, 18 de juny de 2011

Kill, kill, human genocide.

La acció és la conseqüencia i la reacció n'és la causa.